Navigace
Domů
?lánky
Ke stažení
Diskuzní Fórum
Kalendá? akcí
Odkazy
Kontaktujte nás
Galerie fotek
Hrá?i:
Kdo je on-line
Hosté on-line: 2

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 7
Nejnovější člen: Dan Lezak
Vítejte
Vítejte na našem webu
Nová sezóna
Novinka V útery 1. srpna za?ínají tréninky žáků v klasickém ?ase od 16:30.
Utkání v Lošticích
NovinkaSK Loštice 1923 - FC Želatovice 1 : 5 ( 1 : 2 )
Góly : Skalský 2, Matula, Sedlák, Hrub?a

Sestava : Volf (31min.Antoniazi P.) ?? Dvorský, Sedlák, Hiksch, Skalský, Matula, ?elůstka, Machá?ek ?? Havelka Š., Král Z., Hrub?a, Ťapťuch, Lysák R., Rychlík M.

Od po?átku utkání jsme byli lepším týmem, i když tomu stav utkání dlouho neodpovídal. Ve druhé půli jsme p?eci jen dokázali prom?nit gólové p?íležitosti a zasloužen? zvít?zili.
?vod utkání nás nezastihl v optimální pohod? a když ve 4.minut? uklouzl ve vlastním pokutovém území Dava Sedlák, soupe? otev?el skóre utkání. Našt?stí netrvalo dlouho a v 7.minut? vyrovnal po p?ihrávce Honzy Machá?ka, Martin Skalský. Ve 12.minut? šel náš tým do vedení, když p?knou kombina?ní akci, po p?ihrávce Míšy Rychlíka, zakon?il op?t Martin Skalský. Zbytek polo?asu byla naší trápenou v koncovce, jejímž výsledkem byla zejména ty? Míši Rychlíka a dvakrát za sebou b?evno Tomáše Ťapťucha.
I ve druhé půli jsme byli aktivn?jší, ale snahu o gól ukon?il sudí zapískáním ofsajdu, nebo náznaky šancí likvidoval výborný gólman domácích. Až v 50.minut? vybojoval mí? Dominik Matula, ve spolupráci s Šimonem Havelkou a prvn? jmenovaný pak st?elou k ty?i, poslal náš tým do dvougólového vedení. O dv? minuty pozd?ji p?idal další gól Dava Sedlák, po ideální nahrávce Dominika Matuly a minutu p?ed koncem utkání vyzval op?t Dominik Matula ke skórování Honzu Hrub?u, který p?esnou st?elou, stanovil kone?ný ú?et utkání.
Doma N?m?ice
Novinka V ned?li 7. kv?tna k nám p?ijel tým N?m?ic nad Hanou. Kluci po volném víkendu se op?t t?šili na h?išt? a v??ili, že od?inní zápas z ?echovic. Op?t nám vyšla lépe první půle, kdy jsme soupe?e svírali a p?edvád?li kombina?ní hru. Tentokrát jsme se dokázali i vícekrát prosadit. Druhá půle byla op?t špatná, p?estali jsme si nahrávat, kombinovat a pohybovat se. Když už jsme si vypracovali šanci, tak jsme tak dlouho ?ekali na zakon?ení, až jsme vhodnout chvíli promeškali. Druhé půle nám te? vůbec nejdou.

N?m?ice nad Hanou 3:1 (3:0) Skalský, Král, Dvorský

Hráli:
Antoniazi,Volf - Sedlák, Hrub?a, ?elůstka, Dvorský, Havelka, Matula, Ťapťuch, Lysák, Skalský, Král, Hiksch, Machá?ek, Ležák, Krampla
Komedie v ?echovicích
NovinkaVe st?edu 26. dubna nás ?ekalo vložené kolo. Jeli jsme až k Prost?jovu , kde nás hostil Sokol ?echovice. První polo?as jsme soupe?e p?ehrávali a vytvo?ili si spoustu gólových šancí. K naší smůle jsme využili jen jednu a to nás mrzelo. Druhou půli jsme op?t hráli a soupe?e tla?ili. Soupe? t?žil z rychlých brejků , z kterých nás trestal. Kluci byli okopávání, drženi, ale katastrofální rozhod?í Vachutka nic nevid?l. Ješt? stihl kluky p?i h?e urážet a slovn? zhazovat. Ze hry se stala komedie a s fotbalem to nem?lo nic spole?né. K brance soupe?e nás už nepustil a ješt? nás nechal dokopat. Musíme na takové utkání kluky p?ipravit a nau?it je , že i tohle se d?je. Za výkon v první půli musím p?ed klukami smeknout, vid?li jsme v jejich podání kombina?ní hru s ?adou zakon?ení. Jen ta koncovka je naše slabina.

Sokol ?echovice 1:4 (1:0) Lysák

Hráli:Volf, Antoniazi - Sedlák, Hrub?a, ?elůstka, Dvorský, Havelka, Matula, Ťapťuch, Lysák, Skalský, Král, Hiksch, Machá?ek, Ležák, Krampla
Doma s Konicí
NovinkaV sobotu 22. dubna nás ?ekal doma další tým naší sout?že. P?ijel k nám tým Sokola Konice. Po zkušenosti z Konice jsme v?d?li co nás ?eká za soupe?e a že budem op?t dobývat soupe?ovu branku se skv?lou golmankou.
Soupe?ovu branku jsme ost?elovali, ale né a né zakon?it p?esn?. Ke gólu nám pomohl až faul soupe?e v pokutovém území a následn? s p?ehledem prom?n?ný pokutový kop. Pokra?ovali jsme v tlaku. Na další branku jsme museli ?ekat dalších deset minut, kdy se prosadil individuáln? Marťa Skalský. Poslední branky jsme se do?kali až v záv?ru, kdy se po brejku prosadil krásn? Zde?a Král.
Jsme rádi, že se kluci proti dob?e bránícímu soupe?i dokázali prosadit a usp?t. Mohli jsme vid?t také mnoho pohledných kombinací se zakon?ením. Snad se klukům vrací podzimní pohoda a fotbalovost.

Sokol Konice 3:0 (2:0) Skalský 2x, Král

Hráli:
Antoniazi (od 40.min Krampla) - Hrub?a, ?elůstka, Dvorský, Havelka, Matula, Ťapťuch, Lysák, Skalský, Král, Hiksch, Machá?ek,
Doma se Záb?ehem
NovinkaTaké o velikono?ní ned?li 16. dubna jsme hráli další zápas naší sout?že. P?ijeli k nám hrá?i Sulka Záb?eh. Po minulém zápase byli kluci nabuzeni a toužili si p?ipsat další usp?šný zápas. Soupe?e jsme tla?ili a nepoušt?li ho na dost?el naší branky. Kluci se snažili o ?asté zakon?ení, jen se nám neda?ilo prosadit. Chyb?la p?esnost a také soupe?e držel výborný golman. Ale jen on na vše nesta?il a my jsme se za?ali prosazovat. Kone?ných p?t branek mohlo být klidn? i dvojnásobn? více, šancí jsme m?li spoustu. Je jen škoda, že na branku pot?ebujem spoustu šancí. Šance si vytvá?íme, ale jen málo z nich dokážeme prom?nit.

Sulko Záb?eh 5:0 (3:0) Machá?ek, Skalský, Krampla, Král, ?elůstka

Hráli:
Antoniazi, Volf - Hrub?a, ?elůstka, Dvorský, Havelka, Matula, Ťapťuch, Lysák, Skalský, Král, Hiksch, Machá?ek, Ležák, Krampla
Kone?n? výhra v Dubu
Novinka V sobotu 8. dubna jsme jeli k dalšímu zápasu do Dubu nad Moravou. Kone?n? se nám vrátili n?kte?í marodi a zlepšila se i hra. Kluci moc toužili kone?n? na ja?e usp?t a dávali do hry vše. Kvalitní soupe? také hrozil a my jsme vid?li kvalitní utkání od obou týmů. Kone?n? jsme také st?íleli a domácí golman m?l hodn? práce. Skv?le nám vyšel druhý polo?as, kdy jsme se dostávali do mnoha šancí a kone?n? i p?esn? zakon?ovali. Své první góly za nás dala posila z P?erova Honza Machá?ek. Utkání také zdobily skv?lé individuální výkony n?kterých hrá?ů a bojovnost ostatních.

Dub nad Moravou 5:1 (1:0) Skalský 2x, Machá?ek 2x, Matula

Hráli:
Volf, Antoniazi - Sedlák, Hrub?a, ?elůstka, Dvorský, Matula, Ťapťuch, Lysák, Skalský, Král, Hiksch, Machá?ek, Ležák, Krampla
Derby s Kozlovicemi
NovinkaV ned?li 2. dubna odehráli mladší žáci další mistrovské utkání a to derby s Kozlovicemi. Do zápasu šli kluci s nadšením a touhou usp?t. Jenom že jsme nezachytili úvod zápasu a snad po deseti vte?inách inkasovali. To soupe? pot?eboval a zbytek zápasu se jen soust?edil na odkopy, zdržování a p?ípadné brejkové situace. Nás op?t zklamalo zakon?ení a p?esnost. Chybí nám ve finální fázi pohoda a klid co m?li kluci v podzimní ?ásti.

Kozlovice 1:3 (0:2) Skalský

Hráli:
Antoniazi,Volf - Hrub?a, ?elůstka, Dvorský, Havelka, Matula, Ťapťuch, Lysák, Skalský, Král, Hiksch, Krampla
Zklamání na Nových sadech
NovinkaV ned?li 26. b?ezna jsme se sešli k dalšímu zápasu na h?išti Nových sadů. Krom? dvou marodů jsme se sešli v plné síle. Do?kali jsme se ale velkého zklamání. Soupe? na nás v prvním polo?ase vlet?l a než jsme zjistili, že jsme na h?išti, byl polo?as a my m?li ?ty?gólové manko. Po promluv? v kabin? jsme cht?li na soupe?e vlítnout my. Zastavila nás ale nep?esnost a neprom?n?ní šancí. Soupe? nás nakonec ke korigování výsledku nepustil a my jsme odjeli domů s prázdnou.

Nové sady 0:4 (0:4)

Sestava:
Volf, Antoniazi - Hrub?a, ?elůstka, Dvorský, Havelka, Matula, Ťapťuch, Lysák, Skalský, Král, Hiksch, Zaoral, Ležák, Krampla,
Doma Jeseník
Novinka V ned?li 19. b?ezna nás ?ekalo první utkání jarní sezóny. Na za?átek nás ?ekal soupe? z nejt?žších a to první tým tabulky FK Jeseník. Velice smolné utkání. Soupe? byl aktivn?jší v prvních deseti minutách a zasloužen? šel do vedení. Po obdrženém gólu p?idal náš tým na aktivit?, dob?e kombinoval a dokázal si vypracovat slibné šance. Zasloužené vyrovnání p?išlo z kopa?ky Míši Rychlíka a bylo jen škoda, že n?která z dobrých p?íležitostí neznamenala vedoucí gól. Ve druhé půli jsme již byli výrazn? lepším týmem, soupe?e p?ehrávali, ale z mnoha šancí dokázali prom?nit pouze dv?. V tomto ohledu byl soupe? velmi produktivní, neboť s ojedin?lých akcí, dal dva góly a v samotném záv?ru, po rohovém kopu hlavou, strhl vít?zství na svou stranu.

FK Jeseník 3:4 (1:1) Rychlík, Matula, Zaoral
Sestava:
Antoniazi, Volf - Hiksch, Král, Dvorský, Ťapťuch, Matula, Skalský, Lysák, Hrub?a, Havelka, Krampla, Zaoral, Rychlík, Ležák, ?elůstka
P?íprava s Horní Mošt?nicí
Novinka V ned?li 12. b?ezna nás ?ekal poslední p?ípravný zápas p?ed prvním mistrovským utkáním. Jako soupe?e jsme si pozvali hrá?e Horní Mošt?nice. Šlo hlavn? o p?ípravu a znovu si osvojit hru na tráv? a na v?tším prostoru. Kluci si zast?íleli a vyzkoušeli jiné pozice.

Horní Mošt?nice 16:0 (6:0) Matula3x, Skalský 2x, Dvorský 2x, Lysák 2x, Hiksch 2x, Krampla 2x, Rychlík, Ťapťuch, Král

Sestava:
Antoniazi - Hrub?a, ?elůstka, Dvorský, Matula, Ťapťuch, Lysák, Skalský, Král, Hiksch, Rychlík, Krampla

V ned?li 19. b?ezna nás ?eká od 9:00 první mistrovské utkání doma s FK Jeseník. Sraz hrá?ů v 8:00 na h?išti.
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Shoutbox
Pro přidání zprávy do shoutboxu, musíte být přihlášeni.

Žádné zprávy.